Home: Hiwaar
Het LostVastCollectiefOnze werkgroep bestaat sinds mei 2008 en verzamelt kunstenaars, tekstschrijvers, opbouwwerkers, sociaal-cultureel werkers e.a. sympathisanten. Gedreven initiatiefnemer is beeldend kunstenaar Erik Van In. Andere kernleden zijn Han Van der Ven, Ruth Loos, Geert Gielis, Wim Geeven en Patrick Vinck.Wij willen met onze werking de verschillende culturele gemeenschappen in Antwerpen Noord dichter bij elkaar brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat de beeldende kunsten hierin een belangrijke, eigenzinnige, speels-ernstige rol kunnen spelen en een wederzijdse dialoog kunnen initiëren en/of bevorderen. Het LosVastCollectief reikt vanuit deze overtuiging een platform aan waar diversiteit, culturele identiteit, interculturaliteit en dialoog een bijzondere plaats innemen.Het tot stand brengen van een (vernieuwde) communicatie tussen de verschillende culturele gemeenschappen hopen we in eerste instantie te bereiken door beeldende kunstenaars van diverse nationaliteiten uit te nodigen en/of aan te moedigen om hun werk te tonen in een multiculturele omgeving.Een eerste concretisering hiervan is de organisatie van de tentoonstelling Hiwaar- (dialoog), met als ondertitel Expo2060. We hebben bewust gekozen voor oneigenlijke locaties en bijvoorbeeld niet voor gallerijen omdat we ook de buurtbewoners zelf willen betrekken in onze opzet. In onze zoektocht naar ruimtes ontmoetten we tal van gastvrije en enthousiaste handelaars, culturele vzw’s e.a. instellingen. De tentoonstelling (met vernissage, finissage, publieksmomenten, catalogus en beeldend verslag) wordt daarmee van binnenuit gedragen door de verschillende culturele gemeenschappen die het uitgangspunt van het LosVastCollectief onderschrijven.Hiwaar-expo2060 zal opgevolgd worden door andere artistieke acties en tentoonstellingen, steeds vanuit dezelfde doelstelling. Het LosVastCollectief heeft een duurzaam traject voor ogen en wil vanuit een realistische houding het samenleven in diversiteit een nieuwe dimensie geven.
Beste Kunstenaar

Opzet

Het LosVastCollectief wil een artistiek platform uitbouwen
dat zich toespitst op interculturaliteit, kunstproductie en
de inwoners van Antwerpen Noord.

Aan de hand van concrete acties, projecten, toonmomenten en
tentoonstellingen willen we het (samen)leven in diversiteit
opnieuw uittekenen.

We richten ons enerzijds tot de Antwerpse beeldende kunstenaars
van diverse origine en originaliteit,
anderzijds tot de verschillende culturele actoren in de wijk 2060.

Met de Open Call for Artists hopen we, door kunstenaars te mobiliseren,een dialoog te bewerkstelligen tussen de verschillende culturele gemeenschappen.

Selectie
Kunstenaars worden geselecteerd en uitgenodigd op basis van het ingezonden fotomateriaal en/of de ideeën die ze aanreiken.

In eerste instantie krijgen de kunstenaars die met hun werk een (interculturele) dialoog willen aangaan of een betrokkenheid hebben met de omgeving 2060, voorrang.

Alle disciplines van de beeldende kunsten zijn mogelijk waaronder zowel twee-, driedimensionaal als ruimtelijk werk: schilderijen, tekeningen, foto’s, videowerk, beeldhouwwerk, installaties,….

Eventueel kan er een curator adviserend optreden.

Locaties
De 20-tal eerder ongewone locaties, zoals b.v. in de Handelsstraat, kunnen bestaan uit een kapperszaak, wassalon, theehuis, politiekantoor, boekenwinkel, beenhouwer, enz.
Daarnaast zijn er locaties als: kerkportaal, gallerij, culturele vzw, …
Ook de straat als omgeving kan betrokken worden.
Er zijn ook twee gevelpartijen van 2m B x 3m H die we kunnen gebruiken.
Ieder deelnemend kunstenaar kan in overleg met de andere kunstenaars
een ruimte uitkiezen waar hij/zij werk wil tonen en/of nieuw werk voor wil creëren.

Onkostenvergoeding, verzekering,…
We voorzien een onkostenvergoeding van 50 tot 150 euro per kunstenaar.

Afhankelijk van het werk of de situatie, en in overleg, kan het werk verzekerd worden.

Kunstroute 20 juni t.e.m. 28 juni 2009

Tijdens de expositie worden verschillende publieksmomenten ingelast
om een breed doelpubliek te bereiken:
vernissage/finissage, rondleiding voor schoolgroepen, workshops,…
Er zal ook een (fotografisch) verslag gemaakt worden.
We publiceren ook de namen van de deelnemende kunstenaars
met vermelding van een beknopt cv en/of korte omschrijving
van het werk ter plaatse.

Bijeenkomst

In April gaan we met de kunstenaars het parcours afwandelen,
alvast enkele ruimtes bekijken, nieuwe ideeën verzamelen, verdere afspraken maken.

Met de beste groeten,
Het LosVastCollectief: kunstenaars e.a. vrijwilligers.


Het District Antwerpen via Cultuurantenne is één van onze sponsors.
Dit project krijgt de medewerking van Buurtschatten/Centrum De Wijk.

Expo2060

De InI Antwerpenaar
15/09/02

Open oproep voor beeldende kunstenaars
Expo 2060: een kunstroute door de wijk

Het LosVastCollectief is op zoek
naar enthousiaste kunstenaars
om deel te nemen aan een kunstparcours
langs ongebruikelijke locaties in
Antwerpen Noord. Hiervoor nodigen
ze beeldende kunstenaars uit met een
verschillende culturele achtergrond,
die met hun werk een dialoog willen
aangaan in een interculturele context.
Heb je hiervoor belangstelling? Neem
dan contact op via onderstaande
contactgegevens. Gelieve foto’s van
uw werk en een korte cv te bezorgen
ten laatste op 30 maart. In april volgt
er dan een overleg met alle deelnemers.
i cultuurantenne
tel. 03 201 35 05
expo2060@live.be